Tutkimushaastattelun käsikirja

  Tutkimushaastattelun käsikirja / Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander & Johanna Ruusuvuori, Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander, Johanna Ruusuvuori, Anna Liisa Aho

  Haastattelututkimuksen työkalut yksissä kansissa
  "Tutkimushaastattelun käsikirja" opastaa haastattelun tekemiseen suunnittelusta aina aineiston litterointiin asti. Kirjassa esitellään seikkaperäisesti haastattelun eri lajeja, esimerkiksi kyselyhaastattelu, yksilö- ja ryhmähaastattelu, muistitietohaastattelu ja asiantuntijahaastattelu, ja kuvataan, kuinka huomioida erilaiset kohderyhmät ja niiden vaatimukset. Teos johdattelee myös pohtimaan vuorovaikutusta haastattelutilanteessa, joka on ainutkertainen ja siksi avoin yllätyksille.
  Haastattelu ei ole pelkkää kysymysten esittämistä vaan taitolaji, jota voi ja kannattaa harjoitella. Ilman haastatteluja monet elämän alueet ja ongelmat jäisivät tutkimuksen ulkopuolelle. Haastattelujen avulla on toistuvasti nostettu esiin esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa sivuutettuja ryhmiä.
  Kirjoittajina on eri tieteenalojen kokeneita tutkijoita, jotka ovat käyttäneet haastattelumenetelmää omissa tutkimuksissaan.

  tutkimushaastattelut tutkimusmenetelmät haastattelut haastattelumenetelmät haastattelututkimus sosiaalinen vuorovaikutus kvalitatiivinen tutkimus metodologia tutkimusaineisto

  Osuuskunta Vastapaino 1.painos
  FIN EISBN:9789517686112