Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto.

  Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto. / Jeremy Gould, Katja Uusihakala, Jeremy Gould, Katja Uusihakala, Jeremy Gould, Eija Ranta, Henri Onodera, Katja Uusihakala, henni Alava, Helena Jerman, Heidi...

  Miten tutkijan henkilökohtaiset piirteet – ikä, sukupuoli, uskonto, etnisyys, luokka-asema sekä kulttuurisesti opitut ajattelutavat – vaikuttavat etnografisesta kenttätutkimuksesta muodostuvaan tietoon? Onko tutkijan mahdollista hallita näiden piirteiden vaikutusta? Miten muodostaa henkilökohtaisista havainnoista tieteellisiksi tutkimustuloksiksi kelpaavaa tietoa? Tutkija peilin edessä luotaa ihmistieteiden peruskysymyksiä. Suomalaisten tutkijoiden tapaustutkimusten ja henkilökohtaisten kokemusten avulla kirja tarkastelee, miten tieto syntyy tutkijan ja tutkittavan välisessä vuorovaikutussuhteessa. Kirjan etnografiset tapaustutkimukset kuljettavat lukijan poliittisten aktivistien Kairosta sisällissodasta toipuvaan Ugandaan ja edelleen Namibian entisten vapaustaistelijoiden pariin. Etelä-Afrikassa tarkastellaan valkoisten siirtolaisyhteisöjä, Kuubassa sukupuolta ja seksuaalisuutta ja Boliviassa poliittisen eliitin ”hyvän elämän” politiikkaa. Lisäksi perehdytään Suomessa asuvien venäläisten käsityksiin omasta identiteetistään ja kokemuksistaan. Tutkijat käyvät läpi kiperiäkin kohtaamisia sekä arkoja ja arkisia tilanteita ja tuntemuksia, joissa he ovat joutuneet koettelemaan ymmärryksensä tai suvaitsevaisuutensa rajoja.

  tutkijat refleksiivisyys etnografia ihmistieteet yhteiskuntatieteet tutkimustyö tutkimusmenetelmät metodologia tutkimustieto luotettavuus vuorovaikutus kenttätyö kokemukset kulttuurintutkimus tutkimusetiikka moninaisuus kulttuuriantropologia

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789524959087

  Kiinnostaisiko myös...