Tunneälytaitojen ja yhteisöllisyyden oppiminen reflektoinnin ja ryhmäprosessin avulla

  Tunneälytaitojen ja yhteisöllisyyden oppiminen reflektoinnin ja ryhmäprosessin avulla / Tia Isokorpi

  Keskustelu tunteiden merkityksestä oppimisessa ja työelämässä menestymisessä on alkanut ns. uusien oppimiskäsitysten sekä tunneäly-käsitteen myötä. Vaikka tunteita ja niiden hallitsemista on tutkittu aikaisemminkin, tunteiden sisältämä tieto on jäänyt kuitenkin älyn korostamisen varjoon. Tässä tutkimuksessa pyritään tunneälytaitojen merkityksen levittämiseen. Työelämässä korostetaan paljon yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen (erilaiset työryhmät ja tiimit) merkitystä. Kaikki yhdessä tekeminen aktivoi ihmisissä monenlaisia tunteita. Mikäli tunteiden sisältämää tietoa ei osata hyödyntää, ei mikään yhteistyö ole menestyksellistä eikä myöskään pitkäkestoista. Työntekijöiltä edellytetään vahvaa sitoutumista omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Selviytyäkseen yhteisöllisyyteen liittyvistä haasteista yksilön on osattava kohdata oikealla tavalla omat, kollegoiden ja yhteisölliset tunteet.

  työyhteisöt kehittäminen työelämä koulutus oppiminen vuorovaikutus sosiaaliset taidot yhteisöllisyys ryhmäkäyttäytyminen dynamiikka ryhmät ihmissuhteet organisaatiopsykologia tunneäly tunteet väitöskirjat

  Hämeen ammattikorkeakoulu
  FIN EISBN:9517842171

  Kiinnostaisiko myös...