Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä

  Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä / Katja Joronen, Anna Koski

  Koulun ammattilaisten ja perheen arki kuormittuvat nykyisin yhä enemmän tunneelämän ja ihmissuhteiden aiheuttamista ristiriidoista. Koululaisten tunne- ja sosiaalisten taitojen edistämisestä on todettu olevan merkittävää hyötyä sekä heidän henkilökohtaisessa ja sosiaalisessa elämässään että koulumenestyksessä. Tässä kirjassa keskitytään koululaisten sosioemotionaaliseen hyvinvointiin, sen arviointiin ja työmenetelmiin tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseksi peruskoulussa. Kirja esittelee ensiksi kouluhyvinvointia, oppilaiden sosiaalista kompetenssia ja näiden arvioinnin hyödyntämistä kouluyhteisön kehittämisessä. Toiseksi kirjassa pureudutaan käytännön tasolla tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen koulun rakenteiden kuten kouluterveydenhuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä moniasiantuntijuuden hyödyntämisen, vertaistuen ja draaman avulla. Lopuksi kirja esittelee kolme koulussa tai internetissä toteutettavaa ohjelmaa tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseksi. Kirja tarjoaa monipuolisia työkaluja koululaisten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin vahvistamiseksi, ja se on suunnattu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja oppilaiden vanhemmille. Osa kirjan aihealueista soveltuu erityisesti oppilashuoltoryhmään kuuluville ammattilaisille: kouluterveydenhoitajille, opettajille, rehtoreille, kuraattoreille ja psykologeille. Kirjaa voidaan hyödyntää myös oppikirjana alan korkeakoulutasoisessa perustutkinto- ja täydennyskoulutuksessa.

  sosiaaliset taidot kouluyhteisö tunneäly yhteistyökyky vuorovaikutus koululaiset tunteet empatia hyvinvointi opettajat oppilaat koti koulu yhteistyö verkostoituminen toimintakulttuuri asiantuntijuus kouluterveydenhuolto draamapedagogiikka vertaistuki perheet alkoholiongelmat vaikutukset

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9789514482731

  Kiinnostaisiko myös...