Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita

  Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita / Petri Paavilainen

  Aivojen toiminta ja aivotutkimuksen tulokset herättävät jatkuvasti kiinnostusta ja ovat usein esillä myös mediassa. Tietoa aivojen toiminnasta tarvitaan nykyään yhä useammilla aloilla. Tämä teos sisältää perusteet kognitiivisesta neurotieteestä eli aivojen tiedonkäsittelyn tutkimuksesta. Se antaa tiiviin kokonaiskuvan kognitiivisen neurotieteen eri osa-alueista. Teos lähestyy tieteenalaa sen keskeisimpien löydösten, teorioiden, menetelmien, koeparadigmojen, ongelmanasetteluiden ja kiistakysymysten kautta. Teos sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aivotutkimuksesta ja sen vaikutuksista ihmiskuvaamme. Se on hyödyllinen myös tietojen päivittäjänä ja oppikirjana eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat perustietoa aivojen toiminnasta ja aivotutkimuksen sovelluskohteista.

  neuropsykologia neurotiede psykologia persona grata kognitiivinen kognitiivinen neurotiede neurotieteet aivotutkimus aivot aivovauriot neurofysiologia psykofysiologia psykofysiikka kuulomuisti tieteentutkimus

  Edita Publishing Oy 1.painos
  FIN EISBN:9789513772420

  Kiinnostaisiko myös...