Tilintarkastus – Normeista käytäntöön

    Tilintarkastus – Normeista käytäntöön / Soile Tomperi

    Tilintarkastus - Normeista käytäntöön on korkeatasoinen tilintarkastuksen oppikirja korkeakouluihin ja yliopistoihin. Sitä voidaan käyttää monipuolisesti myös yrityksissä ja tilintarkastajien koulutuksessa. Se soveltuu mainiosti myös itsenäiseen opiskeluun ja tietojen päivittämiseen. Kirjassa käydään läpi tilintarkastuslaki, tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi sekä tilintarkastuksen käytännön toteutus vaihe vaiheelta. Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhtiöiden, yhdistysten sekä säätiöiden tilintarkastuksen erityispiirteitä tarkastellaan kirjassa erikseen. Tilintarkastus - Normeista käytäntöön esittelee kattavasti myös kansainväliset tilintarkastusstandardit (ISA-standardit), joita tilintarkastajien on noudatettava. Kirja huomioi ISA-standardit tilintarkastuksen eri vaiheissa. Kirjan 4., uudistetussa painoksessa on otettu huomioon vuonna 2017 voimaan tulleet tilintarkastusmallit ja muut raportit.

    tilintarkastus taloushallinto tilintarkastuslaki tilintarkastajat tilikirjat osakekirjat tilintarkastuskertomukset osakeyhtiölaki valtiontilintarkastus kirjanpitolaki asunto-osakeyhtiölaki laadunvalvonta tilivelvollisuus

    Edita Publishing Oy 4.painos
    FIN EISBN:9789513774011