Tilanteen taju

    Tilanteen taju / Sanna Kivimäki

    Kirjassa on eri tieteenalojen edustajien tekstejä, joissa käsitellään monipuolisesti yliopistoissa opettamista. Kirjoituksissa tarjotaan kokemuksen kautta opittua käytännöllistä ja vaikeitakin asioita kaihtamatonta tietoa opetustyön tueksi. Tilanteen taju on suunnattu hyödyksi ja iloksi kaikille yliopistoissa opettaville ja opiskeleville sekä opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Teoksessa etsitään yliopistollisen opettamisen mahdollisuuksia tilanteessa, jossa myös opettaminen on muuntumassa arvioitavaksi, mitattavaksi ja vertailtavaksi suoritukseksi. Pyrkimyksenä on herätellä sellaista eetosta, jossa opettajille kertynyt hiljainen tieto nähtäisiin valtavana voimavarana.

    yliopistopedagogiikka opettajuus

    Osuuskunta Vastapaino 1.painos
    FIN EISBN:9789517682701