Tietoverkon rakentaminen

    Tietoverkon rakentaminen / Mika Hakala, Mika Vainio

    Tämän hyväksi havaitun perusteoksen uudistettuun laitokseen on lisätty muun muassa kaksi keskeistä uutta lukua: langattomat verkot ja verkkojen suunnittelu. Uudistunut teos on tarkoitettu verkkokeskeisen tietojärjestelmän palvelinjärjestelmien ja aktiivilaitteiden suunnittelusta, toteutuksesta sekä niiden ylläpidosta vastaaville IT-ammattilaisille. Se soveltuu myös oppikirjaksi ammattikorkeakouluihin ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin opiskeleville. Kirjassa selvitetään yleisimpien lähi- ja laajaverkkojen toimintaperiaatteet, kaapelointijärjestelmät ja langattomat verkkoratkaisut, aktiivilaitteiden toiminta ja konfigurointi sekä tärkeimmät Windows- ja Linux-pohjaiset palvelinjärjestelmät asetuksineen. Kirjassa on runsaasti käytännön esimerkkejä eri laitteiden ja ohjelmistojen käyttöönotosta ja asetuksista. Erityistä huomiota on kiinnitetty järjestelmien suunnitteluun, vianhakuun ja tietoturvallisuuden ylläpitoon.

    tietoliikenneverkot lähiverkot alueverkot tietoverkot hallinta standardit tiedonsiirto reitittimet TCP/IP langaton tiedonsiirto protokollat kaapelointi Ethernet verkkopalvelut tietoturva

    Docendo
    FIN EISBN:9518467781