Tietoliikennetekniikka. 3G ja erityisverkot / [... kuvitus ja valokuvat: Jyrki T. J. Penttinen]

  Tietoliikennetekniikka. 3G ja erityisverkot / [... kuvitus ja valokuvat: Jyrki T. J. Penttinen]

  Tietoliikennetekniikka - 3G ja erityisverkot on Tietoliikennetekniikka-kirjasarjan toinen osa. Kirjan pääpaino on langattomissa järjestelmissä, ja kuten sarjan ensimmäinenkin osa, Perusverkot ja GSM, myös tämä teos soveltuu oppikirjaksi ammatillisten oppilaitosten tietoliikenneteknisille peruskursseille ja alan henkilökunnan kertausmateriaaliksi sekä johdannoksi insinööriopintoihin. Johdantona langattomiin järjestelmiin kirjassa kuvataan modulaation periaate. Langattomia järjestelmiä käsiteltäessä keskitytään erityisesti osuuden pääpaino on yhä tärkeämpään UMTS-järjestelmään ja sen pohjana olevaan laajakaistaiseen koodijakotekniikaan WCDMA:an. Kirjassa kuvataan myös ulkomailla toteutettujen 3G-ratkaisujen periaatteita. Muista langattomaan viestinnän menetelmistä esitellään mm. maanpäälliset ja satelliittien avulla tapahtuvat yleisradio- ja televisiolähetteet, langattomat lähiverkot ja uudistettu viranomaisverkko TETRA. Lisäksi kirjassa on kuvattu tietoliikenneverkkojen mitoitus- ja mittausperiaatteita, taajuuksien regulointia sekä verkkojen tietoturvanäkökohtia. Kirjan sisältöön perustuvaa lisämateriaalia, lukuja täydentäviä selostuksia, linkkejä ja harjoitustehtäviä sekä muuta opetusmateriaalia on löydettävissä Internet-sivustoilta osoitteesta: www.tlt.fi. Tietoliikennetekniikka-kirjan tekijä, tekn.lis. Jyrki Penttinen, on oppikirjailija ja kansainvälisten tietoliikennetekniikoiden asiantuntija. Huom! Kirjaa ei voi tulostaa, eikä siitä voi kopioida valintoja leikepöydälle.

  tietoliikennetekniikka tietoliikenneverkot tietoliikennejärjestelmät lähiverkot langattomat lähiverkot langaton tiedonsiirto tiedonsiirto matkapuhelinjärjestelmät satelliittiviestintä radiotekniikka televisiotekniikka tietoturva matkaviestinverkot taajuus TETRA UMTS CDMA

  WSOY
  FIN EISBN:9510319473

  Kiinnostaisiko myös...