Tiedolla johtaminen hallinnossa : teoriaa ja käytäntöjä

  Tiedolla johtaminen hallinnossa : teoriaa ja käytäntöjä / Petri Virtanen, Petri Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto, Pertti Virtanen, Jari Stenvall, Pasi-Heikki Rannisto, Geert Bouckaert, Harri Jalonen, Pä...

  Saadaanko tutkimuksen avulla lisää ymmärrystä päätöksenteon vaihtoehdoista ja päätösten vaikutuksista? Onko tiedolla johtaminen olemassa olevaa todellisuutta, myytti vai toteuttamiskelpoinen mahdollisuus?Suomen julkista hallintoa on ollut tapana kehittää ja uudistaa tietoa hyväksi käyttäen. Tästä on olemassa pitkät perinteet. Tiedolla johtamisen haaste koskee hallinnon kehittämisen lisäksi hallinnon päivittäistä johtamista, suunnittelua ja hallintotyötä. Julkisen hallinnon toimintaympäristön muuttuessa tiedosta tulee entistäkin tärkeämpi ulottuvuus julkishallinnon johtamisen lähtökohtana. Nykytilanteessa toimintaympäristö muuttuu koko ajan nopeammin. Muutokseen vaikuttavat muun muassa toimintaympäristön globalisoituminen ja erilaiset systeemit, koko yhteiskuntaa koskevat muutostrendit, kuten esimerkiksi informaatioteknologia, palvelujen käyttäjien kasvavat palveluvaateet, nanoteknologia ja robotiikka.Tiedolla johtaminen julkishallinnossa valottaa monipuolisesti tiedolla johtamisen kysymyksiä julkisessa hallinnossa. Teoksessa pohditaan muun muassa tieteellisen tiedon merkitystä hallinnollisten uudistusten toimeenpanossa, tiedolla johtamisen teoreettisia lähtökohtia, tiedon merkitystä osana päätöksentekoa, julkisen politiikan näyttöperusteisuutta ja ennakointitiedon roolia strategisessa suunnittelussa. Teoksen johtoajatuksena on, että ajatus tutkimustiedon käyttämisestä päätöksenteossa korostaa tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä.Teoksen kirjoittajat ovat eturivin asiantuntijoita tiedolla johtamisen tematiikkaan liittyen suomalaisen hallintotieteellisen tutkimuksen kentälläKirjan voi tilata myös painettuna versiona Juvenes verkkokirjakaupasta.https://verkkokauppa.juvenes.fi/tuote/22606/tiedolla-johtaminen-julkishallinnossa

  tieto johtaminen tutkimustieto tieteellinen tieto päätöksenteko julkinen hallinto tietämyksenhallinta vaikutukset näyttöön perustuvat käytännöt politiikka ennakointi

  Tampere University Press 1.painos
  FIN EISBN:9789514497551

  Kiinnostaisiko myös...