Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen

  Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen / Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne, Anne Mäntynen

  Tieteellinen kirjoittaminen on kaikille korkeakouluopiskelijoille tärkeä työväline ja osa tutkinnon suorittaneen akateemista asiantuntijuutta. Se on myös taito, jota voi oppia ja jossa voi kehittyä. Hyvä kirjoittaja tuottaa loogista, ymmärrettävää ja huoliteltua tekstiä. Lisäksi on hallittava tieteellisen tekstin erityispiirteet: tieteellinen esitystapa, argumentin rakentaminen, väitteiden perustelu sekä lähteiden käyttö ja merkitseminen. Tutkielman kirjoittaminen on prosessi, jonka aikana ajatukset jatkuvasti jäsentyvät ja hakevat muotoaan. Näin kirjoitustyö nivoutuu saumattomasti tutkimuksen tekemiseen. Tiede ja teksti tarjoaa ohjeita ja vinkkejä opinnäytetyöskentelyyn opintojen eri vaiheissa. Tieteellisen kirjoittamisen osa-alueita havainnollistetaan esimerkein, ja kätevät muistilistat auttavat hahmottamaan olennaisen. Käytännönläheinen käsikirja innostaa ja rohkaisee kirjoittamaan.

  tieteellinen kirjoittaminen tutkielmat opinnäytteet tutkimusraportit oikeakielisyys kielenkäyttö viitteet tutkimusetiikka tutkimustyö prosessikirjoittaminen taiteilijuus kirjoitustaito jatko-opiskelu dokumentaarisuus informaatiolukutaito kuvatoimittajat argumentointi

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789523455115

  Kiinnostaisiko myös...