Terveyssosiologian linjoja

    Terveyssosiologian linjoja / Sakari Karvonen, Laura Kestilä, Tomi Mäki-Opas, Sakari Karvonen, Laura Kestilä, Tomi Mäki-Opas, Katja Borodulin

    Terveys ja sairaudet koskettavat kaikkia mutta eivät jakaudu yhteiskunnassa tasaisesti. Niihin vaikuttavat biologian lisäksi esimerkiksi kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja historialliset tekijät. Terveyden ja sairauden yhteiskunnallista ulottuvuutta tutkii terveyssosiologia. Terveyssosiologian linjoja esittelee sosiaalitieteellisiä lähestymistapoja terveyden, sairauden ja terveydenhuollon peruskysymyksiin. Teoksessa tarkastellaan terveyssosiologian lähtökohtia, kehitystä ja nykytilaa sekä tutkimusteemoja, jotka ovat sidoksissa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Millä tavalla ikääntyvien ihmisten terveydestä puhutaan yhteiskunnassa? Mistä terveyden eriarvoisuus johtuu? Millaisia haasteita ulkomaalaistaustaisen väestön kasvu asettaa terveyden edistämiselle? Teos soveltuu oppikirjaksi ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Siitä on hyötyä myös terveydenhuollon ammattilaisten, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelijoiden sekä kansallisten ja alueellisten päättäjien työssä.

    terveyssosiologia sairaus sosiaaliset vaikutukset terveys terveyskäyttäytyminen terveyden edistäminen eriarvoisuus elämänkaari ikääntyminen medikalisaatio professionalismi terveydenhuoltohenkilöstö terveystutkimus teknologia tutkimus sosiaaliset ulottuvuudet kulttuuri ruoka syöminen etnografia hoitolaitokset työ hyvinvointivaltio työterveys oppimisvaikeudet sosiaalinen tausta ADHD maahanmuuttajat

    Gaudeamus 1.painos
    FIN EISBN:9789524959445