Terveysalan opettajan käsikirja

  Terveysalan opettajan käsikirja / Meeri Koivula Heidi Ruotsalainen Carola Wärnå-Furu Leena Salminen toimittaneet:Terhi Saaranen, muut kirjoittajat: Arja Liisa Ahvenkoski [ja 19 muuta]

  Terveysalan opettajan käsikirja on laaja-alainen oppikirja oppimisesta ja opettamisesta terveysalalla. Se tarjoaa ideoita ja ratkaisumalleja terveysalan opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kirjassa käsitellään muun muassa terveysalan erilaisia oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä. Keskiössä on myös terveysalan opettajien ammatillinen osaaminen ja sen kehittäminen koko työuran ajan. Kirjan toisessa, päivitetyssä laitoksessa huomioidaan moniammatilliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja toisen asteen koulutuksen uudistus. Päivityksessä on otettu huomioon alan uusin tutkimustieto esimerkiksi teknologia-ajan ubiikista oppimisesta. Kirja on suunnattu terveysalan eri ammattien opettajille toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa, kliinisen hoitotyön opettajille, terveystieteiden opettajille yliopistoissa sekä terveysalan opettajaopiskelijoille. Se soveltuu myös terveysalan opiskelijoiden harjoitteluohjaajille ja kouluttajille, jotka vastaavat terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Kirjan on tehnyt työryhmä, jonka muodostavat kaikki Suomessa toimivat terveystieteiden opettajankoulutuksen professorit, yliopistonlehtorit ja -opettajat, jotka työskentelevät terveysalan koulutuksen ja hoitotieteen didaktiikan parissa. Työryhmä on useiden vuosien ajan kehittänyt ja tutkinut terveystieteiden opettajankoulutusta. I Terveysalan koulutuksen perusteet -- 1 Koulutusjärjestelmän kehitys vuosina 1900–2015 -- 2 Hoitotieteen didaktiikka -- 3 Koulutuksen suunnittelu -- II Terveysalan koulutus ja etiikka -- 4 Eettiset kysymykset opettajan työssä -- 5 Arvoperustan merkitys oppimisessa ja opettamisessa -- III Terveysalan muuttuvat oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät -- 6 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät opettajan työssä -- 7 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa -- 8 Ubiikit oppimisympäristöt -- 9 Simulaatio-oppiminen --10 Draama ja osallistava teatteri -- 11 Ongelmaperustainen oppiminen -- 12 Yhteistoiminnallinen oppiminen -- 13 Moniammatillisen osaamisen oppiminen -- 14 Monikulttuurisuuden haasteet terveydenhuollossa ja koulutuksessa -- IV Terveysalan opiskelijan ohjaus -- 15 Reflektio osana oppimista -- 16 Opintojen ohjaus ja tutorointi -- 17 Opiskelijaohjaus harjoittelussa -- 18 Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus harjoittelussa -- 19 Opiskelijan ja potilaan välinen suhde -- V Terveysalan oppimisen, osaamisen, opetuksen ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointi -- 20 Opiskelijan arviointi -- 21 Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi -- 22 Eettiset kysymykset opiskelijan arvioinnissa -- VI Terveysalan opettajan ammatillinen kasvu ja työhyvinvointi -- 23 Opettajien koulutus terveysalalle -- 24 Opettajien osaaminen ja sen kehittäminen -- 25 Opettajien työhyvinvointi ja sen kehittäminen.

  terveysala koulutus koulutusjärjestelmät terveydenhuolto hoitotiede hoitotyö opetus suunnittelu etiikka opetusmenetelmät didaktiikka vaikuttavuus arviointi oppilasarviointi oppimisympäristö opetustaito harjoittelu ohjaus (neuvonta ja opastus) terveydenhuollon opettajat ammattietiikka opettajuus osaaminen professionalismi moniammatillisuus monikulttuurisuus ammatillinen kehitys työhyvinvointi opetustyö simulointi draamamenetelmät opetusoppaat käsikirjat

  Tietosanoma 1.painos
  FIN EISBN:9789518854459

  Kiinnostaisiko myös...