Tekniikan kemia

  Tekniikan kemia / Hanna Hänninen, Maarit Karppinen, Markku Leskelä, Maarit Pohjakallio

  Tekniikan kemia antaa tarvittavat perustiedot kemiasta tekniikan alan tuleville ammattilaisille. Uudistetussa kirjassa (14. painos 2018) käsitellään entistä monipuolisemmin mm. kestävää kemiaa ja kiertotaloutta. Lisäksi orgaanisen kemian ja termodynamiikan käsittelyä on lisätty, minkä vuoksi uudistettu kirja soveltuu entistä paremmin myös korkeakoulujen sivuaineopintoihin. Kirja sisältää selkeitä tiivistelmiä, joissa esitetään kemian ydinasiat. Tiivistelmät on sijoitettu ko. aihetta käsittelevien lukujen alkuun. Tekstin joukkoon on liitetty myös tietoiskuja, joissa esitellään tämän päivän kemian sovelluksia tekniikassa. Uudistetussa kirjassa on aiempaa enemmän harjoitustehtäviä. Laskutehtävien vastaukset löytyvät kirjasta. Tarkemmat ratkaisut ja muu opettajan lisämateriaali ilmestyvät myöhemmin erillisenä pakettina. Kirjassa on myös runsaasti esimerkkejä. Tekniikan kemia soveltuu ammattikorkeakouluihin ja korkeakoulujen sivuaineopintoihin. Uudistetun kirjan sisällys: 1 Alkuaineet ja atomit 2 Kemiallinen sitoutuminen 3 Olomuodot 4 Seokset 5 Kemiallinen reaktio 6 Hapot ja emäkset 7 Sähkökemia 8 Orgaaninen kemia 9 Termodynamiikka ja energiantuotanto 10 Kinetiikka 11 Materiaalikemia 12 Kestävä kemia ja kiertotalous 13 Kemikaaliturvallisuus ja tuotteiden ympäristövaikutukset 14 Alkuaineiden kemia

  kemia ammattikorkeakoulu insinööri tekniikka fysikaalinen kemia lämpökemia kemialliset reaktiot aineen ominaisuudet liuokset sähködynamiikka kemianteollisuus termodynamiikka aineen olomuodot ilmakemia seokset

  Edita Publishing Oy 14.painos
  FIN EISBN:9789513774028

  Kiinnostaisiko myös...