Talous ja yhteiskuntateoria 2. Modernin maailman talous ja sen kritiikki

  Talous ja yhteiskuntateoria 2. Modernin maailman talous ja sen kritiikki / Akseli Virtanen, Risto Heiskala, Risto Heiskala, Pekka Valtonen, Tapani Hietaniemi, Juha Sihvola, Virpi Mäkinen, Andrei Sergejeff, Visa Heinonen, Kari Saasta...

  Talous ja yhteiskuntateoria -teossarja esittelee taloudellisen ajattelun teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Se antaa perustiedot taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä. Sarjan toisessa osassa Modernin maailman talous ja sen kritiikki käsitellään aikaa 1800-luvun lopulta eteenpäin, jolloin kapitalistinen markkinatalous ulotti kiihtyvällä vauhdilla lonkeronsa maapallon etäisimpiin kolkkiin. Samoihin aikoihin taloutta alettiin tutkia erillään muusta yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä. Hallitsevaan asemaan taloustieteellisessä ajattelussa kohosi uusklassinen taloustiede, joka nojautuu käsitykseen rationaalisia valintoja tekevästä kuluttajasta. Tähän näkemykseen myös yhteiskuntateoria joutui ja joutuu edelleen ottamaan kantaa. Talouden ja yhteiskunnan suhdetta tarkastellaan teoksessa muun muassa sosiologian ja taloustieteen klassikoiden kautta. Lisäksi kirjassa pureudutaan kuluttamisen, yhteiskunnallisen järjestyksen sekä taloudellisen oikeudenmukaisuuden teemoihin. Länsimaisen kulutusyhteiskunnan vastapainoksi esitellään postkolonialistista tutkimusta sekä antropologien esimerkkejä kulttuureista, joissa sosiaalisista suhteista irrallista taloudellista toimintaa ei voida edes kuvitella.

  Aristoteles Tuomas Smith, Adam Ricardo, David Malthus, Thomas Mill, John Stuart Marx, Karl yhteiskuntateoriat talous taloushistoria taloustieteet tutkimus historia käsitehistoria koulukunnat talousteoriat taloudellinen antropologia islam merkantilismi klassinen taloustiede poliittinen taloustiede marxilainen taloustiede uusklassinen taloustiede

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789524957014

  Kiinnostaisiko myös...