Talous ja yhteiskuntateoria 1: Vanhan maailman talous ja suuri murros

  Talous ja yhteiskuntateoria 1: Vanhan maailman talous ja suuri murros / Risto Heiskala, Akseli Virtanen, Risto Heiskala, Pekka Valtonen, Tapani Hietaniemi, Juha Sihvola, Virpi Mäkinen, Andrei Sergejeff, Visa Heinonen, Kari Saasta...

  Talous ja yhteiskuntateoria on laaja kolmeosainen esitys yhteiskuntateoreettista ja -filosofisista tavoista käsitteellistää talous. Teossarja esittelee kattavasti erilaisia talousteorioita antiikista nykyaikaan sekä taloudellisen ajattelun tärkeimpiä teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Sarja tarjoaa perustiedot mm. taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä. Tarkasteltavina ovat talousajattelun vanhat ja uudet klassikot Adam Smithistä J. M. Keynesiin samoin kuin valtavirran talousajattelun kriitikot Foucault'sta Derridaan. Kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia talous- ja yhteiskuntatieteilijöitä sekä historiantutkijoita. Talous ja yhteiskuntateoria soveltuu useiden tieteenalojen harrastajien käsikirjaksi - taloustieteistä sosiologiaan, filosofiasta aatehistoriaan.

  Aristoteles Tuomas Smith, Adam Ricardo, David Malthus, Thomas Mill, John Stuart Marx, Karl yhteiskuntateoriat talous taloushistoria taloustieteet tutkimus historia käsitehistoria koulukunnat talousteoriat taloudellinen antropologia islam merkantilismi klassinen taloustiede poliittinen taloustiede marxilainen taloustiede uusklassinen taloustiede sosiaalitaloustiede historiallinen sosiologia politiikan teoria makrotaloustiede historianfilosofia marxilainen antropologia

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789524956680

  Kiinnostaisiko myös...