Taidon filosofia - filosofin taito

    Taidon filosofia - filosofin taito / Timo Klemola

    "Oma liikkeeni ankkuroituu idän perinteisiin. Idässä liikkumisen taitoa ja taidetta ei eroteta jyrkästi toisistaan. Siksi voin sanoa, että olen tanssinut tähänastisen elämäni läpi karaten, taijin ja yi quanin liikkeiden ja istunut pitkiä aikoja täysin liikkumatta Rinzai-zenin perinteessä ja tutkinut mieleni tanssia." "Käsillä oleva kirja yrittää kiteyttää jotakin siitä, mitä olen tähän asti oppinut filosofian ja liikkeen harjoittamisen taidosta, fenomenologisesta tavasta tehdä filosofiaa, siitä miten liikkeen harjoittamisen avulla voi avata erilaisia kokemuksensa ulottuvuuksia, joilla kaikilla on myös syvä filosofinen merkitys. Kyse on eräänlaisesta sukeltamisesta syvälle kehon kokemukseen ja palaamisesta sieltä takaisin uuden ymmärryksen kanssa." "Harjoittamalla tietoista liikettä voimme oppia ymmärtämään paremmin tietoisuuttamme ja muuttaa ymmärrystämme itsestämme ja paikastamme maailmassa. Voimme nähdä selkeämmin myös ihmisenä olemisen perustaan liittyvät eettisen ja esteettisen ulottuvuudet." Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

    Hadot, Pierre Heidegger, Martin Shusterman, Richard filosofia liike liikkuminen ruumis tietoisuus hengitys etiikka estetiikka kauneus zenbuddhalaisuus fenomenologia itämainen filosofia

    Tampere University Press
    FIN EISBN:9514460340