Syistä selityksiin : kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä

  Syistä selityksiin : kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä / kirjoittajat: Tuukka Kaidesoja [ja yhdeksän muuta], Tomi Kankainen & Petri Ylikoski toimittaneet Tuukka Kaidesoja

  Yhteiskuntatieteissä tutkitaan sosiaalisten ilmiöiden syitä ja seurauksia. Kausaalinen järkeily on keskeinen osa alan tutkimusta tutkimusmenetelmistä ja -asetelmista riippumatta. Kausaalisuuden käsitettä, kausaalisuhteita, kausaalisia päätelmiä ja kausaalisia mekanismeja koskevien oletusten hahmottaminen on tärkeää alan tutkimuskäytäntöihin tutustuttaessa ja niitä kehitettäessä. Syistä selityksiin on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys kausaalisesta järkeilystä ja selittämisestä yhteiskuntatieteissä. Kirjassa tarkastellaan kausaliteetin merkitystä erilaisia tutkimusmenetelmiä käyttävissä yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa. Teorioita, käsitteitä ja metodologisia näkemyksiä havainnollistetaan konkreettisilla esimerkeillä. Teos tarjoaa yhteiskuntatieteiden ja niiden filosofian opiskelijoille ja tutkijoille perustiedot kausaaliseen selittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

  yhteiskuntatieteet tutkimus sosiaalitutkimus historiantutkimus metodologia tieteellinen tieto kausaliteetti selittäminen käsiteanalyysi teoriat tilastomenetelmät tieteenfilosofia filosofia tutkimusmenetelmät päättely

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789523455450

  Kiinnostaisiko myös...