Suomalainen auttaminen: Tukiverkostot suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä

  Suomalainen auttaminen: Tukiverkostot suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä / Mirkka Danielsbacka, Hans Hämäläinen, Antti O Tanskanen

  Hyvinvointivaltion rakentamisen myötä suuri osa aiemmin perheen ja lähiyhteisön tarjoamasta tuesta, avusta ja hoivasta on siirretty julkisen vallan vastuulle. Onko moderni ihminen enää riippuvainen lähipiiristään? Mikä merkitys perhesuhteilla on yksilöllistymisen ihanteen läpäisemässä yhteiskunnassa? Kuka auttaa ja ketä?
  Suomalainen auttaminen selvittää, millä tavoin perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät auttavat nykypäivän Suomessa toisiaan. Vaikka kattavat etuus- ja palvelujärjestelmät ovat vähentäneet epävirallisen tuen tarvetta, ne ovat samalla parantaneet ihmisten mahdollisuuksia keskinäiseen huolenpitoon. Sukulaisten ja ystävien lisäksi vastuuta kannetaan myös tuntemattomista ihmisistä, mistä kertoo hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistoiminnan suosio. Suurten ikäluokkien ja heidän lastensa sukupolvia koskevan ainutlaatuisen kyselyaineiston pohjalta esitellään uutta tietoa suomalaisista auttajina.
  Auttamisen ja sosiaalisten suhteiden laajempia merkityksiä avataan teoksessa hyödyntämällä sekä evolutiivisia että sosiaalitieteellisiä lähestymistapoja.

  auttaminen vanhemmat lapset suuret ikäluokat isovanhemmat lapsenlapset hyvinvointi hoiva perhe perhesuhteet evoluutioteoria yhteiskuntatieteet

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789523456044

  Kiinnostaisiko myös...