Strategisen yritysvastuun käsikirja

  Strategisen yritysvastuun käsikirja / Sirpa Juutinen

  Kirjassa käydään kattavasti läpi yritysvastuuta osana liiketoimintastrategiaa sekä sen ottamista aidosti osaksi yrityksen toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Teoksessa edetään toimintaympäristön analysoinnista yritysvastuun riskien kartoittamiseen ja yritysvastuun toteuttamiseen prosessina. Lisäksi käydään läpi vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

  yritykset yritysvastuu yhteiskuntavastuu sosiaalinen vastuu taloudellinen vastuu kestävä kehitys johtaminen muutoksenhallinta liiketoiminta hallitukset toimintaympäristö analyysi riskienhallinta strategiat sidosryhmät sosiaalinen media vuorovaikutus prosessit raportointi yritysstrategiat

  Alma Talent 1.painos
  FIN EISBN:9789521427572

  Kiinnostaisiko myös...