Sosiaalityö ja teoria

  Sosiaalityö ja teoria / Mikko Mäntysaari, Anneli Pohjola, Tarja Pösö, Mikko Mäntysaari, Anneli Pohjola, Tarja Pösö, Satu Ranta-Tyrkkö, Kirsi Juhila, Arja Kilpeläinen, Mikko Mäntysaa...

  Mikä on sosiaalityön tutkimuksen teoreettinen pohja? Miten tieteenalan teoreettisia juuria, nykytilannetta ja uusia suuntauksia tulisi ymmärtää? Entä mistä teoreettisista lähtökohdista koko sosiaalisen käsitettä tulisi tarkastella? Teoriakeskustelua on suomalaisessa sosiaalityössä käyty aiemmin vain satunnaisesti tai yksittäisiin näkökulmiin keskittyen, joten tarve tämän keskustelun kokoavalle teokselle on suuri. Lisäksi teoriaa on kaivattu ammattikäytäntöjen kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Tämä teos on ensimmäinen laaja katsaus suomalaisen sosiaalityön teorialähtökohtiin. Asiantunteva kirjoittajakaarti esittelee alan suuria kansainvälisiä vaikuttajia, johdattaa tutustumaan teoriaperinteisiin, pohtii sosiaalityön tiedesuhteita ja avaa mielenkiintoisia näkökulmia sosiaalityön teorian ja käytännön suhteeseen. Tässä Sosiaalityön tutkimuksen seuran seitsemännessä vuosikirjassa kuvataan ajankohtaisesti sosiaalityön teoriasta käytävää ajatustenvaihtoa ja tutkimusta. Kirja tarjoaa teoreettisia työvälineitä ja monipuolisia keskustelunavauksia niin alan tutkijoille, opiskelijoille kuin sosiaalityöntekijöille.

  Gandhi, Mohandas Foucault, Michel Luhmann, Niklas Marx, Karl sosiaalityö teoriat tutkimus diskurssi subjekti toiseus systeemiteoria postmoderni positivismi empirismi kriittinen realismi toiminnallisuus hyvinvointi ammatillistuminen historia professionalismi käytäntö voimaantuminen Saksa professiot tieteenteoria sosiaaliset ongelmat

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524518048

  Kiinnostaisiko myös...