Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus

  Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus / Tarja Pösö, Riitta Haverinen, Marjo Kuronen, Tarja Pösö, Riitta Haverinen, Marjo Kuronen, Tarja Pösö, Kröger. Teppo, Aila-Leena Matthies, Kati Turtiainen, Ju...

  Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus pureutuu laaja-alaisesti suomalaisen sosiaalihuollon kehityskulkuihin, nykytilaan ja muutostarpeisiin. 2010-luvun Suomessa säästövaateet ja kuntien taloustilanne pakottavat uudistamaan sosiaali- ja terveyshuollon rakenteen ja sisällön. Vaikka sosiaalihuollon tulevaisuutta on jo hahmoteltu päätöksenteossa, käytännön ratkaisujen osalta vielä paljon on avoinna. Kirja tarjoaakin uusia näkökulmia siihen, mitä vaatimuksia tulisi asettaa uudistuksille.
  Kirjaan on koottu monipuolinen valikoima alan johtavien tutkijoiden ja ammattilaisten näkemyksiä sosiaalihuollon tilasta ja muutostarpeista. Kirjoittajat ehdottavat vahvempaa tieto- ja arvopohjaa sekä moraalia sosiaalihuollon tulevaisuuden eväiksi. Demokraattisessa yhteiskunnassa tarvitaan toimijaa, joka tukee vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita.
  Perusteoksena kirja tarjoaa katsauksen paitsi käsitteistöön ja teoriaan myös käytännön sosiaalihuoltoon. Siksi kirja palvelee niin tutkijoita, opiskelijoita, sosiaalihuollon parissa työskenteleviä kuin alasta ja sen uudistuksesta kiinnostuneita lukijoita.

  Mäntysaari, Mikko sosiaalihuolto kehitys muutos tulevaisuus arvot sosiaalipalvelut sosiaalityö hyvinvointipolitiikka aikuissosiaalityö sosiaalityöntekijät näyttöön perustuvat käytännöt asiakastyö

  Osuuskunta Vastapaino 1.painos
  FIN EISBN:9789517684699

  Kiinnostaisiko myös...