Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä

  Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä / Kaija Collin, Soila Lemmetty

  Aikamme työelämälle on tyypillistä työntekijöiden ja tiimien itsenäisen työskentelyn, vastuun ja vapauden lisääminen organisaatioissa. Itseohjautuvuus tukee parhaimmillaan organisaatiossa toimivien työntekijöiden luovuutta, mutta pahimmillaan se kuormittaa työtä. Luovuutta mahdollistavat itseohjautuvuuteen pohjautuvat ratkaisut eivät piile johtamattomuudessa tai hierarkiattomuudessa, vaan työpaikkojen vastuullisessa, työntekijälähtöisessä ja valmentavassa johtamiskulttuurissa. Johtaminen nykyajan työelämässä ei ole menettämässä merkitystään, vaan sen uudet muodot edistävät vastuullisesti sekä yksilöiden hyvinvointia että organisaatioiden kilpailukykyä.
  Teos tuo esille viimeaikaiseen tutkimukseen ja hyväksi havaittuihin käytäntöihin perustuen, mitä vastuullinen johtajuus organisaatioissa tarkoittaa. Kirjassa osoitetaan, miten itseohjautuvuuden tukeminen oikealla tavalla edistää työntekijöiden luovaa toimintaa ja poistaa riskin liiallisen kuormituksen ja laiminlyödyksi tulemisen kokemuksesta.
  Teos soveltuu oppimateriaaliksi kauppatieteiden, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä organisaatiotutkimuksen ja -käyttäytymisen opintoihin. Se on hyödyllistä luettavaa myös johtajille, työelämän kehittäjille, esimiehille ja tutkijoille.

  johtaminen vastuullisuus innovaatio itseohjautuvuus luovuus työ terveysala asiantuntijaorganisaatiot kotitalousopettajat tuettu työllistyminen vastuuntunto

  Edita Publishing Oy 1.painos
  FIN EISBN:9789513777210