Ruumiillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa

  Ruumiillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa / Jaana Parviainen, Taina Kinnunen, Ilmari Kortelainen, Jaana Parviainen, Taina Kinnunen, Ilmari Kortelainen, Jaana Parviainen, Taina Kinnunen, Ilmari Kortelai...

  Millaisiin asentoihin työruumis taipuu palvelutaloudessa?
  Miten sosiaalisia taitoja vaativaa työtä tehdään ruumiillisesti? Mitä tarkoittaa itsen yrittäjyys ja millaisin keinoin työruumista kehitetään? Kuinka rekrytoijat tunnistavat ”hyvän tyypin”? "Ruumiillisuus ja työelämä" pohtii, millaisia seurauksia palvelutalouteen siirtymisellä on ollut työntekijöille, työorganisaatioille ja johtamiselle. Kyse on merkittävästä yhteiskunnallisesta murroksesta, joka koskee lähes kaikkia työikäisiä suomalaisia. Puhuttelevat tapausesimerkit käsittelevät muun muassa Nokian entisten insinöörien kokemuksia, Björn Wahlroosin finanssipääoman ruumiillisuutta sekä naisten työuupumusta. Teos on ensimmäinen laaja suomenkielinen katsaus työruumiin tutkimukseen. Se soveltuu sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, kulttuurintutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen oppikirjaksi.
  Kirjan kirjoittajat ovat yhteiskuntatieteiden, filosofian, kulttuuriantropologian ja kasvatustieteen tutkijoita useista eri yliopistoista ja korkeakouluista.

  työelämä työ ruumiillisuus työntekijät organisaatiot työmarkkinat yhteiskunnallinen muutos palveluyhteiskunta

  Osuuskunta Vastapaino 1.painos
  FIN EISBN:9789517686020

  Kiinnostaisiko myös...