Rakennussopimukset

    Rakennussopimukset / Aaro Liuksiala, Pia Stoor

    1 Lait ja viranomaismääräykset ; 1.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista ; 1.2 Tilaajavastuulaki ; 1.3 Julkisia hankintoja ja urakkakilpailua koskeva lainsäädäntö ; 2 Rakennushankkeen käynnistäminen ; 2.1 Rakennushankkeen vaiheet ; 2.2 Toteutusmuodon valinta ; 2.3 Suunnittelusopimukset ; 2.4 Urakkasopimuksen tekeminen ; 3 YSE 1998 -sopimusehdot ; Luku 1 Urakan sisältö ja laajuus ; Luku 2 Urakka-aika ; Luku 3 Vastuu ; Luku 4 Vakuudet ja vaikutukset ; Luku 5 Maksuvelvollisuus ; Luku 6 Suunnitelma- ja hintamuutokset ; Luku 7 Omistusoikeus ja vahingonvaara ; Luku 8 Organisaatiot ; Luku 9 Yhteiset kokoukset ja toimitukset ; Luku 10 Sopimuksen purkaminen ja siirtäminen ; Luku 11 Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen ; 4 Rakennushankkeen muut sopimukset ; 4.1 Sivu- ja aliurakkasopimukset ; 4.2. Sivu-urakan altistaminen ; 4.3 Kokonaisvastuurakentaminen ; 4.4 Perustajaurakointi ja perustajarakennuttaminen ; 4.5 Urakoitsijan ja tavarantoimittajan vastuu kuluttajakaupassa ; 4.6 Hankintasopimukset ; 5 Sopimukseen perustumaton vastuu ; 5.1 Rakennuttajan ja urakoitsijan vastuu ulkopuolisille aiheutuneesta vahingosta ; 5.2 Tuotevastuu ; Lähdekirjallisuus ; Asiahakemisto ; RT-sopimusasiakirjat ; KH-asiakirjat ; Lait ja asetukset.

    rakennusala rakentaminen sopimukset lainsäädäntö sopimusoikeus urakkasopimukset valvonta vastuu urakointi aliurakointi urakoitsijat rakennuttajat hankkeet rakennukset rakennusluvat rakennusvalvonta rakennussuunnittelu urakat

    Rakennustieto Oy 7.painos
    FIN EISBN:9789522670700