Rakenna oppiva ryhmä - Pedagogisen viihtymisen käsikirja

    Rakenna oppiva ryhmä - Pedagogisen viihtymisen käsikirja / Rauno Haapaniemi, Liisa Raina

    ”Kurikoulun aika on ohi, eikä oppimaan voi enää pakottaa.” Opettajat tulevat työpaikalleen ensisijaisesti opettamaan, oppilaiden näkökulmasta sosiaalisten suhteiden hoitaminen on oppimista tärkeämpää. Se, minkä opettajat yleensä kokevat työrauhaksi, on oppilaiden mielestä passiivista hiljaisuutta. Lyijykynä, pyyhekumi ja ruutuvihko edustavat diginatiiveille aikamatkaa esihistoriaan. Jotta oppilaat saadaan innostumaan oppimisesta, on oppilaiden ja opettajien erilaisten odotusten ja tarpeiden välttämättä lähestyttävä toisiaan. Tämä kirja tarjoaa ratkaisuksi pedagogista viihtymistä. Se on tila, jossa oppilaat ovat turvalliseksi kokemassaan ryhmässä uteliaita ja motivoituneita oppimaan ja he myös kokevat voivansa vaikuttaa koulussa itseään koskeviin asioihin. Opettajan tärkeä tehtävä on huolehtia turvallisen ryhmän rakentamisesta. Vain tuntemalla oppilaiden maailmaa ja ryhmäilmiöitä opettaja voi ohjata oppimista oikeaan suuntaan. Rakenna oppiva ryhmä – Pedagogisen viihtymisen käsikirja on ajatuksia herättävä teos, jonka luettuasi ymmärrät, miksi opettajan on tärkeää panostaa ryhmien toimivaan vuorovaikutukseen.

    koulut opettajat oppilaat ryhmät vuorovaikutus ryhmädynamiikka kouluviihtyvyys oppimiskäsitykset opetusmenetelmät yhteisöllinen oppiminen motivaatioilmasto opettaja-oppilassuhde oppitunnit pedagoginen johtaminen ryhmäohjaus pedagoginen suunnittelu viihtyvyys luokkayhteisö opetusryhmät tavoiteorientaatio liikuntataidot

    PS-kustannus 1.painos
    FIN EISBN:9789524517669