Rajanylityksiä tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen

  Rajanylityksiä tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen / Olli Löytty

  Raja paitsi erottaa kahta aluetta myös yhdistää niitä. Rajalla toisensa kohtaavat tuttu ja vieras, meikäläiset ja muukalaiset. Tämän vuoksi rajanylitykset ovat hedelmällisiä kohtia myös toiseuden käsitteen pohtimiseen. Kulttuurintutkimuksellisten kysymyksenasettelujen avulla kirjassa tarkastellaan erilaisia rajoja ja rajanvetoja. Nämä rajat kulkevat etnisyyksien, sukupuolten, identiteettien, seksuaalisuuksien, yhteiskuntaluokkien sekä ihmisen ja teknologian välillä. Kirjoituksissa ei pyritä ainoastaan tunnistamaan näitä rajoja ja niiden tuottamia vastakkainasetteluja vaan myös kyseenalaistamaan ja ylittämään niitä. Esimerkkeinä ovat muun muassa matkakirjallisuus, mielikuvat kolttasaamelaisista, mainosten maaseutu, palvelijaromaanit ja robottiruumiit. Kirjoittajat edustavat historian, kirjallisuuden, kulttuurihistorian, mediakulttuurin, musiikin ja saamelaisen kulttuurin tutkimusta.

  kirjallisuudentutkimus kulttuurintutkimus kulttuuri-identiteetti alueellinen identiteetti etninen identiteetti sukupuoli-identiteetti kirjallisuus yhteiskuntaluokat matkakirjallisuus matkat kolttasaamelaiset lähetystyöntekijät avioliitto kulttuurisosiologia rajat toiseus ulkopuolisuus sosiaalinen vuorovaikutus sukupuoli toiseus kaunokirjallisuus

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9789524955430

  Kiinnostaisiko myös...