Rajan taju: Filosofisia esseitä

  Rajan taju: Filosofisia esseitä / Leila Haaparanta

  Filosofia on rajojen tuntemista. Mitä maailmasta voi tietää ja mitä jää ihmismieleltä tavoittamatta? Onko toista mahdollista ymmärtää? Minkälaista on olla nainen ja filosofi? Rajan taju pohtii filosofian peruskysymyksiä ja itse filosofian luonnetta. Teoksessa tarkastellaan ”järjen” eri merkityksiä ja puretaan järjen ja tunteiden vastakkainasettelua. Samalla pohditaan nykyfilosofian suhdetta perinteeseen ja sitä, onko filosofisten koulukuntien välillä vuoropuhelua. Kirjassa tartutaan myös ajankohtaisiin teemoihin elämänhallinnan tekniikoista kulttuurien kohtaamisen ongelmiin ja tekoälystä ihmismielen tutkimisen vaikeuteen. Rajan taju on paitsi terävää filosofista analyysia myös pitkän filosofiuran tehneen Leila Haaparannan henkilökohtainen puheenvuoro. Se on puhetta tiedosta, kuuntelemisesta, tietämättömyydestä ja epäilystä.

  filosofia elämänfilosofia järki tunteet tieto ihmismieli mielenfilosofia analyyttinen filosofia uusliberalismi totuusteoriat prosessifilosofia ympäristöfilosofia kognitiivinen uskontotiede kognitiotiede filosofia -- antiikki eksistenssi

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789523455580

  Kiinnostaisiko myös...