Psyykkisesti oireileva oppilas

  Psyykkisesti oireileva oppilas / Mira Talala

  Jokainen opettaja on kohdannut luokassaan oppilaan, joka vaikuttaa väsyneeltä ja jolla kotitehtävät ovat useimmiten tekemättä. Huolta voivat aiheuttaa myös oppijat, jotka haastavat riitaa pienimmistäkin asioista, vetäytyvät sosiaalisista tilanteista tai ovat impulsiivisia.
  Kun luokassa on psyykkisesti oireilevia oppilaita, opettaminen voi tuntua uuvuttavalta. Opettajan ei kuulu tehdä terapeutin töitä. Opettaja voi kuitenkin hyötyä psykoterapian välineistä, joilla voi auttaa oppilasta selviytymään luokkatilanteista. Tällöin lapsen itseluottamus kasvaa ja ongelmallinen käyttäytyminen vähenee.
  Kirjassa kerrotaan, mitä opettajien ja koulun muiden aikuisten on hyvä tietää lasten ja nuorten yleisimmistä psyykkisistä häiriöistä. Kirjan selkeät toimintatavat auttavat tukemaan psyykkisistä oireista kärsiviä oppilaita osana opetustyötä. Lisäksi teos auttaa työn rajaamisessa ja oman jaksamisen tukemisessa.
  KM, kognitiivinen psykoterapeutti Mira Talala on työskennellyt 14 vuoden ajan koulukuraattorina peruskoulussa ja toisella asteella. Nykyisin hän toimii terapeuttina sekä kouluttajana opetus- ja kasvatusalojen täydennyskoulutuksissa ja vanhempainilloissa.

  luokkatilanteet mielenterveys opetustyö oppilashuolto oppiminen psykoterapia psyykkiset häiriöt psyykkiset oireet toimintatavat opettaja-oppilassuhde käyttäytymishäiriöt inkluusio koulukodit tunne-elämän häiriöt poikkeava käyttäytyminen styreeni ahdistuneisuushäiriöt paniikkihäiriö aggressiivisuus psyykkisesti sairaat

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524519823

  Kiinnostaisiko myös...