Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen

  Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen / Aku Kopakkala

  Kirja on apuneuvo kaikille niille, jotka haluavat vaikuttaa ryhmän tai tiimin toimintaan. Kirjassa kuvataan aluksi vuorovaikutustapahtumaa: ryhmän muodostumisen eri vaiheita, rooleja jne. Sen jälkeen esitetään yleinen malli ryhmän toiminnasta. Tämän mallin avulla on mahdollista ennakoida tulevaa ja arvioida toimiemme vaikutusta. Tämän jälkeen tarkastellaan eri ryhmätilanteisiin vaikuttavia keinoja ja menetelmiä. Lopuksi pohditaan ryhmään vaikuttamista konsultin näkökulmasta; kuinka hän arvioi tilanteen ja valitsee oikean menetelmän. Kirjoittajan viesti on, että käyttäytymisemme ryhmissä on helposti ymmärrettävää, ennakoitavaa ja lainalaista. "Ihmisen elämän merkitys toteutuu toisten kautta." |

  ryhmädynamiikka vuorovaikutus ryhmät tiimit ryhmäkäyttäytyminen roolit luovuus ryhmätyö toiminnalliset menetelmät sosiometria Persona Grata

  Edita Publishing Oy 1.painos
  FIN EISBN:9789513774073

  Kiinnostaisiko myös...