Poliittinen valta Suomessa

  Poliittinen valta Suomessa / Mari K Niemi, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari, Mari K Niemi, Tapio Raunio, Ilkka Ruostetsaari, Mari K Niemi, Tapio Raunio, Ilkka Ruostetsaari, Ilkka Ruoste...

  Ketkä Suomessa käyttävät valtaa?
  Politiikan valtasuhteet ovat mullistuneet muutamassa vuosikymmenessä. Presidentin valtaa on siirretty hallitukselle, jonka asemaa EU-jäsenyys ja kansainvälistyminen ovat vahvistaneet. Puolueet edustavat entistä pienempää osaa äänestäjäkunnasta, ja niiden sisällä valta on siirtynyt kauemmas kenttäväen ulottuvilta. Politiikan johtopaikat ovat edelleen valtaosin miesten hallussa. Koulutuksen ja varallisuuden tapaan myös vaaleihin osallistuminen periytyy. Media ja markkinat vaikuttavat yhä enemmän poliitikkojen päätöksiin.
  "Poliittinen valta Suomessa" -teoksessa alan johtavat tutkijat analysoivat tärkeimpien valtiollisten instituutioiden sekä kansalaisjärjestöjen, median ja markkinoiden vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon. Kirjoittajat vertaavat Suomen valtarakennetta kattavasti muihin Euroopan maihin sekä pohtivat kotimaista vallankäyttöä ja poliittisen järjestelmämme tulevaisuutta.
  "Poliittinen valta Suomessa" soveltuu oppikirjaksi korkeakouluihin ja käsikirjaksi niin politiikassa toimiville kuin sitä seuraaville.

  Suomi. Euroopan Unioni sisäpolitiikka puolueet puoluepolitiikka vaalit vaalijärjestelmä valta vallanjako presidentit hallitus ulkopolitiikka johtajuus tasa-arvo media politiikka Suomi poliittinen päätöksenteko kansalaiset vallankäyttö äänestyskäyttäytyminen pakotteet parlamentit kansanäänestykset poliittinen integraatio laajeneminen

  Osuuskunta Vastapaino 1.painos
  FIN EISBN:9789517686495

  Kiinnostaisiko myös...