Pienryhmäohjaajan opas

  Pienryhmäohjaajan opas / Leena Ståhlberg

  Tuntuuko, että isojen ryhmien ohjaamisessa yksilö jää jalkoihin? Toisaalta jokaisen henkilökohtaiseen tapaamiseenkaan ei ole aikaa. Tällöin kannattaa kokeilla pienryhmäohjausta. Pienryhmäohjauksesta hyötyvät niin nuoret oman paikan etsijät kuin varttuneemmat uusien askelten ottajat. Parhaimmillaan pienryhmäohjaus antaa osallistujille uusia voimavaroja, lisämotivaatiota ja ennen kaikkea vertaistukea. Jokaisen ryhmän jäsenen panos on tärkeä, mutta ohjaaja on se, joka mahdollistaa ryhmätoiminnan taian syntymisen. Tämä opas sisältää pienryhmäohjauksen tutkimustiedon lisäksi useita harjoitteita, pohdintatehtäviä ja valmiita ohjausmalleja eri tilanteisiin. Näiden avulla ohjattavien kanssa voi miettiä esimerkiksi ammatinvalintakysymyksiä, hahmotella omia unelmia, löytää vahvuuksia sekä etsiä kadoksissa olevaa motivaatiota. Kirja haastaa tehtävien ja kysymysten avulla kehittämään myös omaa pienryhmäohjaajuutta. Opas toimii apuna kaikille niille opinto-ohjaajille, ryhmien vetäjille ja ohjauksen ja valmennuksen ammattilaisille, jotka kaipaavat konkreettista tietoa onnistuneen pienryhmäohjauksen tueksi. Kirjan vinkit sopivat niin pienryhmäohjauksen ensikertalaisille kuin ohjaustapaa aiemmin käyttäneille. Leena Ståhlberg (KM) on toiminut koko ikänsä ohjausalalla, ensin lu-kion opinto-ohjaajana ja psykologian opettajana, sittemmin erityisesti työhönvalmentajana. Ståhlbergin elämäntehtävä on ohjata ihmisiä löytämään uusia suuntia ja oivalluksia elämänpoluillaan ja työurillaan.

  pienryhmät ryhmäohjaus ryhmätoiminta aikuisoiskelu ohjaajat (kasvatus ja opastus) ohjaus (neuvonta ja opastus) opinto-ohjaus työvalmennus oppaat (teokset) opintoneuvonta opinto-ohjaajat

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524519229

  Kiinnostaisiko myös...