Perusoikeuksien rajoitusedellytykset

  Perusoikeuksien rajoitusedellytykset / Veli-Pekka Viljanen

  Perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien merkitys on viime vuosina selvästi kasvanut niin oikeuskäytännössä kuin oikeustieteessäkin. Perusoikeuksien uudistaminen on parantanut yksilön mahdollisuuksia vedota niihin tuomioistuimissa ja viranomaisissa. Myös lainsäädäntömenettelyssä perusoikeuksien soveltamistilanteet ovat monipuolistuneet. Tutkimuksessa perehdytään erityisesti perusoikeussäännösten oikeudellisiin vaikutuksiin. Siinä selvitetään kattavasti, millaisia vaatimuksia perustuslaista voidaan johtaa perusoikeuksien rajoittamiselle. Teoksessa selvitetään myös, miten perusoikeuksien yhteydet muihin oikeudenaloihin, kuten rikos- ja ympäristöoikeuteen, ovat kehittyneet. Kansainvälistä näkökulmaa ei myöskään ole unohdettu. Tutkimuksessa perusoikeudet ja ihmisoikeudet nähdään toisiaan täydentävinä, mutta myös toistensa tulkintoihin vaikuttavina järjestelminä, jotka suojaavat yksilön oikeuksia. Perusoikeuksien sisällön tunteminen on tärkeää paitsi tuomioistuimille ja eri viranomaisille myös eri alojen lakimiehille. Perusoikeuksien tuntemus auttaa muutoinkin ymmärtämään oikeusjärjestyksen ja yksilön oikeusaseman perusteita. Veli-Pekka Viljanen on Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden ma. professori. Hän on toiminut mm. perusoikeuskomitean ja perustuslaki 2000 -komitean pääsihteerinä. Kirjaa ei voi tulostaa, eikä siitä voi kopioida valintoja leikepöydälle.

  perusoikeudet perusoikeudet oikeusturva

  WSOY lakitieto
  FIN EISBN:9516701388

  Kiinnostaisiko myös...