Perhetyön tieto

  Perhetyön tieto / Jaana Vuori, Ritva Nätkin, Ritva Nätkin, Jaana Vuori, Katja Yesilova, Tarja Pösö, Kirsi Eräranta, Sari Vidén, Jaana Vuori, Paula Kuosmanen, Sanna Mäkipää, Ma...

  Perhetyön tieto virittää perhetyön ammattilaisia pohtimaan, millaista tietoa he käyttävät, tuottavat ja jakavat työssä perheiden kanssa. Millaisen kuvan perheistä antavat vanhemmille suunnatut neuvontatekstit, miten asiakirjoja kirjoitetaan, mihin tutkimus tarttuu ja minkä se unohtaa? Millaiset perheet nähdään toivottavina ja millaiset perheet herättävät huolta? Perhetyön keskiössä on huoli lapsen edusta, ja siksi perhetyö tarkoittaakin yleensä lapsiperheiden kanssa tehtävää työtä. Kun perhe-elämään ja intiimeihin suhteisiin puu­tutaan, vedetään yksityisen ja julkisen alueen rajaa, punnitaan asiantuntijuuden merkityksiä, per­heenjäsenten oikeuksia ja vastuita sekä suku­puolten suhteita. Teoksen artikkeleissa yhteiskuntatieteilijät jäsentävät kontrollin ja auttamisen hienovireistä suhdetta tapaustutkimusten avulla. Niissä tarkastellaan vanhemmille suunnattua valistusta, perhekasvatuksen syntyä, isyyteen kannustamista ja maahanmuuttajien kotouttamista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi eritellään perhetyön ammattilaisten käytäntöjä muuttuvissa tilanteissa ja hetkiä, jolloin ammattilaiset ja asiakkaat kohtaavat kotikäynneillä, vastaanotolla ja palavereissa.

  perhetyö perhekasvatus lastensuojelu isyys vanhemmuus tasa-arvo perheet maahanmuuttajat äitiys lesbous neuvolat äitiysneuvolat asiakastyö äidit adoptio yksityisyys sosiaalityö tieto raportointi Viro

  Vastapaino
  FIN EISBN:9789517682893

  Kiinnostaisiko myös...