Peilejä johtamiseen

    Peilejä johtamiseen / Pekka Mattila

    Asiat asioina; ihmiset ihmisinä. Johtamisen todellisuus ei kuitenkaan anna mahdollisuutta erontekoon. Asiat ja ihmiset kietoutuvat vääjäämättä yhteen. Mikä tärkeintä, myös johtaja henkilönä avaa mahdollisuuksia ja asettaa rajoituksia. Miten johtaja voi tulla paremmin tietoiseksi rajoitteistaan ja voittaa ne? Miten hän voi ymmärtää itseään osana joukkoja paremmin ja miten hän parhaiten suoriutuu yleisön kriittisen arvioinnin kohteena? Juuri näiden kysymysten äärelle Peilejä johtamiseen tahtoo lukijansa pysäyttää. Keskiössä on johtajan henkilön ja johtamisen aiheiden jännitteinen vuoropuhelu.

    johtaminen johtajuus päätöksenteko toimintaympäristö johtajat esimiehet roolit ammatti-identiteetti osaaminen esimiestyö kohtaaminen sosiaalivaltio peilit itsehallinta itseluottamus tanssiteatterit urakointi käyttäjäkokemus keski-ikä ruumiinkieli kulttuuriteoriat kollektivismi

    Alma Talent 1.painos
    FIN EISBN:9789521426803