Palkkavuosi

    Palkkavuosi / Outi Syvänperä, Leena Turunen

    Palkkavuosi on käytännönläheinen palkkahallinnon oppikirja ammattikorkeakouluihin, taloushallinnon ammattitutkintoon, muuhun palkkahallinnon aikuiskoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun. Kirjassa seurataan esimerkkien avulla kuvitteellisen pienyrityksen palkanlaskennan vaiheita. Teorialukujen lopussa on eritasoisia oppimista tukevia harjoituksia, joissa teoriaa sovelletaan käytäntöön. Opitut asiat kootaan yhteen palkkahallinnon vuosikellon avulla. Osaamista syvennetään laajassa kokoavassa harjoituksessa, jota voidaan käyttää teoriaopiskelun rinnalla.

    palkanlaskenta palkkahallinto palkkaus työsuhde työaika

    Edita Publishing Oy 7.painos
    FIN EISBN:9789513765439