Osaava tietosuojavastaava

    Osaava tietosuojavastaava / Ari Andreasson, Jaana Riikonen, Arto Ylipartanen

    "EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018. Organisaatioiden on sitä ennen päivitettävä henkilötietojen käsittelykäytäntönsä, minkä vuoksi valmistautuminen on syytä aloittaa nyt. Taloudellisten sanktioiden uhalla on pystyttävä osoittamaan, että henkilötietojen käsittelyn suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu tietosuojavelvoitteet. Osaava tietosuojavastaava kokoaa yhteen keskeisen tiedon, jonka avulla jokainen tietosuojavastaava onnistuu tehtävässään. Uuden tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojavastaavan nimittämispakko laajenee, asema paranee ja tehtävät määrittyvät tarkemmin. Kirja auttaa varmistamaan, että henkilötietojen käsittelyprosessien suunnittelu-, ohjeistus-, koulutus- ja valvontatehtävät järjestetään lain vaatimalla tavalla. Organisaation henkilöstön riittävällä tietosuojaosaamisella saavutetaan merkittävää etua liiketoiminnassa sekä pienennetään riskejä. Teos on tärkeä työkalu kaikille tietosuojavastaaville toimialasta riippumatta. Se tarjoaa kokonaiskuvan tietosuojasta ja sen tavoitteista niin vasta-alkajille kuin pidempään tietosuojavastaavana toimineille henkilöille."

    tietosuoja tietoturva johtaminen organisointi valvonta tietojärjestelmät henkilörekisterit riskienhallinta organisaatiot tietosuojavastaavat lainsäädäntö henkilötietolaki henkilötiedot asiakasrekisterit henkilöoikeus oikeusinformatiikka oikeushenkilö luottamuksellisuus tietorekisterit yksilönsuoja

    Tietosanoma 1.painos
    FIN EISBN:9789518854312