Oppimisvaikeudet

  Oppimisvaikeudet / Jack M Fletcher, G. Reid Lyon, Lynn S Fuchs, Marcia A Barnes, kääntäjä Heli Seppänen

  Oppimisvaikeuksiin liittyvät kysymykset ovat tänä päivänä näkyvästi esillä ja niihin liittyviin kysymyksiin osataan ja halutaan avoimesti löytää vastauksia. Yksilötasolla oppimisvaikeuksista kärsivän asema oppimistapahtumassa tai koulunkäynnissä – sekä samalla sopivan elämänuran löytämisessä – voi parantua huomattavasti, kun ongelmatilanteita osataan hallita. Yhteisön tasolla yhteiskunnassa taas voidaan nähdä suurta hyötyä siitä, että yksilö löytää itselleen sopivan paikan koulutuksen, ammatin ja myöhemmän työuran osalta. Tässä Oppimisvaikeudet -teoksessa yhdistellään tieteellisen tutkimuksen, käytännön ja menetelmien eri osa-alueita alkaen oppimisvaikeuksien tunnistamisesta, arvioinnista ja määrittämisestä. Teoksessa aihealuetta käsitellään monipuolisesti ja taustalla on vankka tieteellinen tutkimustieto viimeisen 30 vuoden ajalta. Tämä tieteellinen viitekehys käsittää aikamme arvostetuimpien tutkijoiden tutkimustuloksia ja havaintoja aihealueesta. Vaikka teos nimensä mukaisesti keskittyy oppimisvaikeuksien problematiikkaan, palvelee se opetusmenetelmien arvottamisen ja kehittämisen osalta myös kaikkea muutakin oppimistulosten parantamiseen tähtäävää toimintaa. Edelleen laajana, asiantuntevana ja kattavana tietoteoksena se antaa vastauksia kaikkien niiden kysymyksiin, joiden elämää tai työtä oppimisvaikeudet sivuavat.

  oppimisvaikeudet tunnistaminen arviointi kuntoutus lukihäiriöt lukeminen lukutaito luetun ymmärtäminen matematiikka laskeminen ongelmanratkaisu kirjoittaminen kirjallinen ilmaisu oikeinkirjoitus kognitiiviset prosessit oppiminen neurobiologia vaikeudet vapautuneet vangit kouluvaikeudet kriminaalihuolto oppimisvalmennus ammatilliset opettajakorkeakoulut neuropsykologia

  United Press 1.painos
  FIN EISBN:9789949730001

  Kiinnostaisiko myös...