Oppi luottamuksesta

  Oppi luottamuksesta / Risto Saarinen

  Ihmiset toimivat läheissuhteissaan ja yhteisöissään keskinäisen luottamuksen varassa. Maailman epävakaus ja ennustamattomuus voivat murentaa luottamusta. Mutta mitä luottamus pohjimmiltaan on? Oppi luottamuksesta uppoutuu kysymykseen ihmistieteiden ja aatehistorian näkökulmasta. Teoksessa pohditaan perusluottamuksen syntymistä ja itseluottamusta, luottamusta toisiin ihmisiin, luottamusta työelämässä ja markkinoilla sekä uskonnollista luottamusta. Samalla tarkastellaan näiden suhdetta uskollisuuteen, haavoittuvuuteen ja myötätuntoon. Tarinat ja esimerkit tuovat pohdinnan lähelle lukijaa. Luottamus ei tarkoita pelkästään ennustettavuutta muiden ihmisten ja maailman toiminnassa. Se on myös toimijan kykyä empatiaan ja avoimuuteen. Kun luottamuksen molemmat puolet ovat kunnossa, ihmiset saavat yhdessä aikaan enemmän kuin yksin.

  aatehistoria käsitehistoria luottamus merkitykset itseluottamus luotettavuus lojaalius ihmissuhteet työyhteisöt yhteiskunta uskonto epävarmuus virheet haavoittuvuus

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789524959490
  • Valitettavasti tätä ei ole saatavana