Opetuksen käsitemaailma

  Opetuksen käsitemaailma / Pertti Kansanen

  Mitä oikeastaan on opetus? Mitä on didaktiikka? Entä opettajan pedagoginen ajattelu? Mitä ovat pedagoginen ja didaktinen suhde? Tässä opetusalan perusteoksessa käsitellään näitä kysymyksiä sekä pohditaan opetusta, opiskelua, oppimista ja niihin liittyviä käsitteitä aina historian koulumaailmasta tähän päivään saakka. Kirjoittaja lähestyy opetusta eri suunnilta ja tutkii, millaisena opetus, opiskelu ja oppiminen näyttäytyvät näkökulmasta riippuen. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa opetuksen arvotausta, tarkoitus ja tavoitteet sekä se, onko oppiminen ylipäätään yhteydessä opettamiseen. Ajatuksia herättävä teos on tarkoitettu opettajaksi opiskeleville sekä opettajille. Se sopii myös kaikille, jotka haluavat pohtia opettamiseen, opiskeluun ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä pintaa syvemmältä.Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen professori Pertti Kansanen on tunnetuimpia kasvatustieteilijöitämme. Kirja pohjautuu hänen pitkään uraansa kasvatuksen ja koulutuksen tutkijana ja kehittäjänä.

  opetus didaktiikka käsitteet koulu opetussuunnitelmat pedagoginen ajattelu oppiminen arvot tavoitteet draamapedagogiikka opetustaito opetusharjoittelu auktoriteetti tutorointi ammatillisten opintojen opettajat opiskelumotivaatio ilmaisu työtavat oppimistyylit

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524518383

  Kiinnostaisiko myös...