Ongelmasta oivallukseen : ongelmaperustainen opetussuunnitelma

  Ongelmasta oivallukseen : ongelmaperustainen opetussuunnitelma / Anna Raija Nummenmaa, Jorma Virtanen

  Työelämän muutokset asettavat jatkuvasti uusia vaatimuksia osaamiselle ja asiantuntijuudelle. Yhteiskunnallisen muutoksen oloissa on nähty tarpeellisena myös löytää uudenlaisia lähestymistapoja koulutuksen ja työelämän lähentämiseen. Ongelmaperustainen oppiminen (Problem Based Learning) on koulutus- ja oppimiskulttuuria uusintava strategia, jonka tavoitteena on koulutuksen ja työelämän osaamisvaatimusten integrointi koulutusprosessissa. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma voidaan yksinkertaisena protomallina esittää tutoriaalien ympärille rakentuvana tieto- ja oppimisympäristönä. Ongelmaperustaisen oppimisen ytimenä on tutoriaali eli ryhmäistunto. Oppimisprosessin lähtökohtana on työelämän kysymyksiin kiinnittyvä ongelma, jota opiskelijat tutkivat tutorryhmässä. Tutorryhmäistunnot toimivat tiedon rakennustyömaana, jossa tietoa prosessoidaan, jäsennetään ja uudelleen käsitteellistetään. PBL-opetussuunnitelman kehittämisen keskiössä on oppimisen tavoitteiden kannalta mielekkään tutoriaaliympäristön rakentaminen. Monitieteisyyteen ja monialaisuuteen perustuva ongelmaperustainen oppiminen edellyttää koulutuksessa opetussuunnitelman tasolla tapahtuvaa kehittämistyötä ja työyhteisön yhteistä työssä oppimisen prosessia. Kirja käsittelee ongelmaperustaisen opetussuunnitelman kehittämisen teoreettisia perusteita, opetussuunnitelmatyötä käytännön toimintana ja oppilaitoksen toimintakulttuurin muutosprosesseja. Kirja on tarkoitettu opettajille, kouluttajille, suunnittelijoille ja tutkijoille sekä työyhteisössä toimiville työprosessin kehittäjille ja ohjaajille. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  opetussuunnitelmat ongelmalähtöinen oppiminen opinto-ohjaus työssäoppiminen oppiminen arviointi pedagogiikka kasvatustiede koulutus

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9514455541

  Kiinnostaisiko myös...