Ongelmaperustaisen oppimisen verkko

  Ongelmaperustaisen oppimisen verkko / Timo Portimojärvi, Timo Portimojärvi, Timo Portimojärvi, Roisin Donnelly, Maija Kärnä, Marja Kallioneimi, Harri Jurvela, Sanna Ojala, Katriina Niemelä, Leena...

  Kirjassa yhdistyy kaksi runsaasti huomiota saanutta oppimisen, opiskelun ja opetuksen näkökulmaa - välillä yhdessä välillä erikseen. Ongelmaperustainen oppiminen on jo vakiintunut useissa oppilaitoksissa, ja verkko-opiskelu lisääntyy ja kehittyy joustavan opiskelun muotona. Kirja on ensimmäinen suomalainen ongelmaperustaisen oppimisen ja verkko-opiskelun yhdistämiseen keskittyvä kirja. Ongelmaperustaisen oppimisen verkko täydentää Tampere University Pressin ongelmaperustaista oppimista käsittelevien kirjojen sarjaa, joissa on käsitelty ongelmaperustaisen oppimisen perusteita, opetussuunnitelmia, tutorin roolia sekä koulutuksen ja työn suhdetta ongelmaperustaisessa oppimisessa. Nämä näkökulmat yhdistyvät tässä kirjassa tietoverkkojen ja digitaalisten medioiden opetuskäytön kehittämispyrkimyksiin. Kirja on tarkoitettu erityisesti opettajille, kouluttajille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille, jotka etsivät uusia pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja kehittääkseen verkko-opetusta ongelmaperustaisen oppimisen suuntaan tai suunnittelevat tietoverkkosovelluksia osaksi ongelmaperustaista opetussuunnitelmaa. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  verkko-opiskelu ongelmalähtöinen oppiminen verkko-oppiminen oppimisprosessi oppimisympäristö tietoverkot tiedonhankinta opinnäytteet verkkojuttelu interaktiivisuus keskustelunanalyysi verkkoviestintä työharjoittelu opinnäytteet

  Tampere University Press
  FIN EISBN:951446821x

  Kiinnostaisiko myös...