Ongelmaperustainen pedagogiikka : teoriaa ja käytäntöä

  Ongelmaperustainen pedagogiikka : teoriaa ja käytäntöä / Esa Poikela

  Ongelmaperustainen oppiminen (Problem-Based Learning, PBL) on herättänyt kasvavaa kiinnostusta ammatillisen ja korkeakoulutuksen eri aloilla ja tasoilla. Etenkin ammattikorkeakoulut ovat hakeneet uusia pedagogisia ratkaisuja ammatillista osaamista tuottavan koulutuksen organisointiin. Ongelmaperustaisen pedagogiikan vahvuus on sen työelämälähtöisyydessä. Tieteentekijät ja käytännön ammattilaiset kohtaavat työssään ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii kykyä hankkia tietoa ja resursseja, toimia ja oppia yhdessä, kehittää omaa ja yhteistä työtä. Näitä kykyjä ei voi jättää vain työssä oppimisen varaan, vaan on niitä on välttämätöntä kehittää jo koulutuksen vaiheessa ja juuri siihen ongelmaperustainen pedagogiikka on sopiva työkalu. PBL ei ole vain metodi vaan ajattelu- ja toimintatapojen muuttamisen filosofinen ja strateginen työväline. Kirja on tarkoitettu opettajille, kouluttajille, suunnittelijoille ja tutkijoille sekä työpaikkojen toimijoille, jotka työskentelevät työpaikoillaan työprosessien kehittäjinä, oppimisen ohjaajina ja osaamisen johtajina. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  Ongelmalähtöinen oppiminen opetusmenetelmät tieto käsitykset ohjaus opetussuunnitelmat

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9514454839

  Kiinnostaisiko myös...