Olevaisuuden ykseys

    Olevaisuuden ykseys / Ville Karhula

    Kirjassa käsitellään maailman- ja ihmiskuvaa olevaisuuden ykseyden, siis mentaalismonistisesta näkökulmasta, modernin kvanttifysiikan ja kuuluisan yhtälön E = mc2, sekä myös eksaktin tieteen ulkopuolelle jäävien kuoleman rajakokemuksien kautta ja perusteella. Tässä em. katsannossa perinteinen – ”virallinen” – materialistispohjainen maailman- ja ihmiskuva käännetään 180 astetta spiritualistispohjaiseen suuntaan. Tällöin esim. elämä sinänsä, tämän- ja tuonpuoleisuus, sekä kuolema saavat uutta ajattelemisenaihetta avaavaa näkökulmaa. Mitä olevaisuus perusolemukseltaan tästä mentaalismonistisesta näkökulmasta katsoen voisi olla ja ihminen siinä osana suurta kokonaisuutta? Tässä katsannossa esim. jännite uskonnon ja tieteen, sekä evoluutio – kreationismi – asetelmat alkavat tavallaan vesittyä, siis menettää ristiriitaa aiheuttavaa vastakkaisluonnettaan. Kirjassa liikutaan mm. tieteen, filosofian ja uskonnon alueilla, pyrkien näin luomaan kokonaisvaltaista kuvaa olevaisuudesta.

    tieteenfilosofia kuolemanrajakokemukset ihmiskuva kosmologia kreationismi evoluutioteoria

    Mediapinta Oy 1.painos
    FIN EISBN:9789528105978