Näytteenottajan käsikirja

  Näytteenottajan käsikirja / Anna-Mari Matikainen, Marja Miettinen, Kalle Wasström

  Näytteenottajan käsikirja on käytännönläheinen ja selkeä oppikirja terveydenhuollon näytteenottoon. Kirjaa voi käyttää myös käsikirjana näytteenottajan työssä.
  Kirjassa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa perehdytään näytteenottajan työhön yleisesti tarkastelemalla muun muassa asiakkaan kohtaamista, aseptiikkaa, näytteenottotilannetta, näytteen käsittelyä ja laboratoriotuloksia.
  Näytteenottajan käsikirjan toiseen osaan on koottu näytteenotto-ohjeet. Kussakin ohjeessa käydään läpi kaikki näytteenottajan kannalta oleellinen: näytteenottajan valmistautuminen ja asiakkaan ohjeistaminen, tarvittavat välineet, näytteenottotekniikka, näytteenottokohdat, näytteen käsittely sekä kyseiseen näytteeseen liittyvä erityistieto.

  näytteenotto hoitotyö asiakkaat terveydenhoito sairaanhoito näytteet käsittely laboratoriotyöt laboratoriotutkimus

  Edita Publishing Oy 1.painos
  FIN EISBN:9789513766818