Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen

  Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen / Johanna Heiskanen, Lili-Anne Kihn, Salme Näsi

  Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maailma on muuttunut paljon viime vuosina, kun ala on kansainvälistynyt, lakeja ja asetuksia on uudistettu, standardeja on yhtenäistetty ja markkinasuhdanteet ovat heilahdelleet. Tämä kirja luo uudentyyppisen katsauksen tilintarkastuksen ajankohtaisiin kysymyksiin valottaen erilaisia näkökulmia ja tarkastellen tilintarkastuksen moniulotteista kenttää yli sektorirajojen. Esillä ovat monipuolisesti sekä akateemisten että käytännön asiantuntijoiden esittämät näkökulmat. Tilintarkastuksen kenttää tarkastellaan sekä yksityisen että julkisen sektorin kannalta.
  Kirjan artikkelit kattavat keskeisen tärkeitä teemoja, kuten tilintarkastuksen opetus ja tutkimus, kansainväliset kirjanpito- ja tilinpäätöstä koskevat normit, vero- ja markkinarahoitteisen tarkastuksen vertailu, tilintarkastus laskusuhdanteessa, valtion virastojen ja laitosten tilintarkastus, tilintarkastajan vastuu ja tilintarkastajien laaduntarkastukset. Kirja on suunnattu alan ammattilaisille, muille alasta kiinnostuneille sekä sitä opiskeleville ja tutkiville henkilöille. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  laskentatoimi tilintarkastus kirjanpito tilinpäätös tilintarkastajat laatu yritykset julkinen hallinto laskusuhdanne valtiontilintarkastus vastuu valvonta

  Tampere University Press]
  FIN EISBN:9789514477959