Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?

  Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa? / Vesa Korhonen

  Kirja tarkastelee oppimisympäristöjen muutosta ja tietoteknologian opetuskäyttöä osana akateemista työkulttuuria ja pedagogista kehittämistoimintaa. Kysymys on opetus- ja ohjaustyötä tekevien omista opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen prosesseista sekä akateemisen yhteisön kehittymisestä tietoteknologian käyttötapojen rakentajana. Kirjassa pyritään kehittämään ohjausmallia yliopisto-opettajien kollegiaaliseen osaamisen jakamiseen ja mielekkäiden käyttötapojen luomiseen tietoteknologian opetuskäytölle. Kirja perustuu kirjoittajien kokemuksiin, havaintoihin ja kehittämishankkeen eri vaiheissa kerättyihin aineistoihin. Valmiiden ratkaisujen sijasta kirjassa pyritään kriittisesti kysymään, millaisia yhteistyön ja tiedon luomisen muotoja akateemisessa yhteisössä tarvitaan, jotta voi syntyä aidosti uusia toimintatapoja ja käytäntöjä tietoteknologian soveltamiseen opetuksessa. Kirja on tarkoitettu opetuksen kehittäjille, opettajille ja ohjaustyötä tekeville. Kirja avaa uusia näkökulmia myös yliopisto-opiskelijoille ja tutkijoille. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  oppimisympäristö yliopistot korkeakouluopetus yliopistopedagogiikka asiantuntijuus opettajuus työkulttuuri korkea-asteen koulutus opetusteknologia verkko-opetus tieto- ja viestintätekniikka opetuskäyttö mentorointi

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9789514472244

  Kiinnostaisiko myös...