Musiikin digitaalinen jakelu : keskeiset teknologiat ja liiketoimintamallit

    Musiikin digitaalinen jakelu : keskeiset teknologiat ja liiketoimintamallit / Arto Tuomola

    Tutkimusraportti pyrkii luomaan kattavan katsauksen mahdollisiin teknologioihin ja liiketoimintamalleihin, joilla musiikkia lähitulevaisuudessa voidaan vastikkeellisesti jaella, erityisesti tietoverkkojen välityksellä. Kutakin laiteympäristöä - PC-tietokoneet, digi-TV-päätteet, matkaviestimet sekä äänitteet ja musiikkisoittimet - tarkastellaan erikseen. Lisäksi käsitellään erityisiä ongelmakohtia digitaalisissa musiikkipalveluissa, ja johtopäätöksinä esitellään neljä tulevaisuuden trendiä musiikkimarkkinoilla. Keskeisen merkityksensä johdosta tietoverkkojakelun eri muodot (kuten ns. vertaisverkot) ja matkaviestinyhteyksien kehitys on pyritty kuvaamaan perusteista lähtien. Esitellyt liiketoimintamallit, teknologiat sekä multimedian arvoketju ovat osittain sovellettavissa myös muiden kulttuurituotteiden, kuten kirjallisuus ja audiovisuaalinen aineisto, tietoverkkojakeluun, vaikka aihetta lähestytäänkin ensisijaisesti musiikin näkökulmasta.

    digitaalinen jakelu

    FIN

    Kiinnostaisiko myös...