Monikulttuurisuuden sukupuoli : kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa / Suvi Keskinen, Jaana Vuori ja Anu Hirsiaho (toim.)

  Monikulttuurisuuden sukupuoli : kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa / Suvi Keskinen, Jaana Vuori ja Anu Hirsiaho (toim.)

  Kirja tarkastelee sukupuolen merkitystä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Mitä tapahtuu, kun sukupuolta koskevia käsityksiä joudutaan muuttamaan yhteiskunnan monimuotoistumisen ja muuttoliikkeiden seurauksena? Miten ihmisiä määritellään sukupuoleen, etnisyyteen ja "rotuun" liittyvien erojen perusteella? Kuka saa kuulua suomalaisten joukkoon ja kenen sukupuolella on väliä? Kirjoittajat pohtivat rajojen yli liikkumisen seurauksia käsityksille yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja kuulumisesta. He käsittelevät sukupuolten, sukupolvien ja eri kansalaisryhmien suhteita, arkisia kohtaamisia ja muualla elämisen muistoja. Kirjassa liikutaan kotouttamis- ja nuorisotyön kentillä, kansalaisjärjestöjen kokouksissa, monikulttuurisissa lähiöissä ja haurastuvilla työmarkkinoilla. Teos soveltuu opiskelijoille ja tutkijoille sekä niille, jotka työssään kohtaavat sukupuoleen ja monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston

  monikulttuurisuus sukupuoli kansalaisuus hyvinvointivaltio kotoutuminen maahanmuuttajat osallisuus naiset romanit sosiaaliset normit maastamuutto Venäjä Suomi prekariaatti venäläiset kuunteleminen maahanmuuttajatyö rikollisuus nuoret aikuiset miehet rasismi arki sukupuolittuminen media nuoret Irak viranomaiset inkeriläiset nuorisotyö väkivaltatyö universaalisuus lastensuojelu vanhemmuus isät

  Tampere University Press : Taju [jakaja], 2012
  FIN EISBN:9789514487750

  Kiinnostaisiko myös...