Mitä on tutkimus? : argumentaatio ja tieteenfilosofia

  Mitä on tutkimus? : argumentaatio ja tieteenfilosofia / Marja-Liisa Kakkuri-Knuutila, Kaisa Heinlahti

  Teos on johdatus tieteelliseen tutkimuksen tekemiseen argumentaation, väittelyn ja retoriikan kautta. Se esittelee tieteellisen keskustelun perusteita esimerkkien avulla ja antaa välineitä tieteellisen toiminnan ymmärtämiseen ja tekemiseen. Kaikkia tieteellisiä tutkimuksia yhdistää argumentointi mm. tutkimustulosten ja valitun tutkimusaiheen sekä -menetelmän puolesta. Tutkimukset osallistuvat puheenvuoroina tieteelliseen väittelyyn, jossa on tärkeää myös herättää lukijan mielenkiinto ja osoittaa tutkijan luotettavuus. Mitä on tutkimus jatkaa suositun Argumentti ja kritiikki -teoksen jäljillä. Argumentaatio-, väittely- ja retoristen taitojen harjoittamista varten oppikirja sisältää pohdintakysymyksiä sekä aineistotehtäviä ratkaisuineen. Teos soveltuu johdatukseksi aihepiiriin kaikille aloittelevista opiskelijoista työelämän toimijoihin.

  tutkimusmenetelmät tieteellinen kirjoittaminen tieteenfilosofia tutkimus tutkimustulokset argumentointi väittely retoriikka tieteellinen tieto tieteellinen ajattelu vuorovaikutus tiede tutkimustyö tieto hypoteesit väittämät dialogi logiikka positivismi selittäminen tietoteoria arviointi kirjoittaminen oppaat kriittinen ajattelu virhepäätelmät päätelmät monitieteisyys dialektiikka suhteellisuusteoria

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789524958813

  Kiinnostaisiko myös...